حاميان

جهت اطلاعات بيشتر 

روي تصوير کليک کنيد 

123


ورود به سيستم


 


 ارسال مجدد ایمیل تایید؟
 فراموشی رمز ورود
 کاربر جدید ؟ ثبت نام

انتخاب زبان
   


اعضاي کميته علمي همايش بين المللي هزاره خواجه نظام الملک طوسي

محل فعاليت

سمت و رشته دانشگاهي

نام و نام خانوادگي

دانشگاه فردوسي مشهد

دبيرعلمي همايش، هيئت علمي علوم‌سياسي

دکتر روح‌اله اسلامي

دانشگاه فردوسي مشهد

دبير اجرايي همايش، هيئت علمي روابط بين الملل

دکتر محمد جواد رنجکش


استاد و پژوهشگر فلسفه سياسي

دکتر سيد جواد طباطبايي

دانشگاه فردوسي مشهد

عضو هيئت علمي علوم‌سياسي

دکتر محسن خليلي

دانشگاه فردوسي مشهد

عضو هيئت علمي علوم‌سياسي

دکتر سيدحسين اطهري

دانشگاه فردوسي مشهد

عضو هيئت علمي علوم‌سياسي

دکتر سيدمحمدعلي تقوي

دانشگاه فردوسي مشهد

عضو هيئت علمي علوم‌سياسي

دکتر وحيد سينائي

دانشگاه فردوسي مشهد

عضو هيئت علمي علوم‌سياسي

دکتر مرتضي منشادي

دانشگاه فردوسي مشهد

عضو هيئت علمي علوم‌سياسي

دکتر مهدي نجف‌زاده

دانشگاه فردوسي مشهد

عضو هيئت علمي علوم‌سياسي

دکتر شيرزاد آزاد

دانشگاه فردوسي مشهد

عضو هيئت علمي علوم‌سياسي

دکتر سيد احمد فاطمي نژاد

دانشگاه فردوسي مشهد

عضو هيئت علمي علوم‌سياسي

دکتر احمد محقر

دانشگاه فردوسي مشهد

عضو هيئت علمي تاريخ اسلام

دکتر عبدالرحيم قنوات

دانشگاه فردوسي مشهد

عضو هيئت علمي ادبيات

دکتر سلمان ساکت

دانشگاه فردوسي مشهد

عضو هيئت علمي تاريخ اسلام

دکتر مهدي مجتهدي

دانشگاه فردوسي مشهد

عضو هيئت علمي اديان و عرفان تطبيقي

دکتر منصور معتمدي

دانشگاه فردوسي مشهد

عضو هيئت علمي تاريخ

دکتر جواد عباسي

دانشگاه تهران

عضو هيئت علمي علوم سياسي

دکتر داود فيرحي

دانشگاه تهران

عضو هيئت علمي علوم سياسي

دکتر مهدي فدايي مهرباني

دانشگاه علامه طباطبايي

عضو هيئت علمي علوم سياسي

دکتر شجاع احمدوند

دانشگاه نيواسکول نيويورک

عضو هيئت علمي تاريخ و علوم انساني

دکتر نگين ياوري

Wellesley College

عضو هيئت علمي مطالعات تاريخي

دکتر لوئيس مارلو

دانشگاه کوفه

عضو هيئت علمي تاريخ ايران

دکتر نصير کعبي

دانشکده روابط بين الملل وزارت امور خارجه

عضو هيئت علمي علوم سياسي

دکتر رضا نظر آهاري


رايزن فرهنگي ايران در المان

دکتر علي موجاني

دانشگاه تويو

عضو هيئت علمي تاريخ اسلام و ايران

دکتر توموکو شيموياما


پژوهشگر تاريخ دوره سلجوقيان

دکتر يعقوب آژند

دانشگاه مفيد قم

عضو هيئت علمي علوم سياسي

دکتر سيد صادق حقيقت

دانشگاه اصفهان

عضو هيئت علمي تاريخ

دکتر فاطمه گودرزي

دانشگاه آزاد اسلامي مشهد

عضو هيئت علمي علوم سياسي

دکتر سعيد گازراني

دانشگاه آزاد اسلامي مشهد

عضو هيئت علمي علوم سياسي

دکتر علي اصغر داودي

دانشگاه آزاد اسلامي مشهد

عضو هيئت علمي علوم سياسي

دکتر محسن مديرشانه چي

دانشگاه تهران

عضو هيئت علمي علوم سياسي

دکتر حميد احمدي

پژوهشکده علوم انساني و مطالعات فرهنگي

عضو هيئت علمي تاريخ

دکتر شهرام يوسفي فر

دانشگاه خوارزمي

عضو هيئت علمي علوم سياسي

دکتر احمد بستاني

دانشگاه فردوسي مشهد

دانشجوي دکتري انديشه سياسي

خانم محدثه جزايي

دانشگاه فردوسي مشهد

دانشجوي دکتري انديشه سياسي

آقاي محمد عثماني

دانشگاه فردوسي مشهد

دانشجوي دکتري تاريخ

آقاي باغدار دلگشا

دانشگاه آزاد اسلامي مشهد

دانشجوي دکتري علوم سياسي

آقاي محمد حسين ساقي

دانشگاه حکيم سبزواري

عضو هيئت علمي تاريخ تشيع

دکتر علي يحيايي

دانشگاه فردوسي مشهد

عضو هيئت علمي ادبيات فارسي

دکتر احسان قبول

دانشگاه بغداد

عضو هيئت علمي تاريخ

دکتر مرتضي نقيب

دانشگاه اردبيل

عضو هيئت علمي علوم سياسي

دکتر امين نواختي مقدم

دانشگاه بيرجند

عضو هيئت علمي تاريخ

دکتر مجتبي خليفه

دانشگاه سلجوق ترکيه

عضو هيئت علمي تاريخ

دکتر مصطفي دميرچي

دانشگاه اصفهان

عضو هيئت علمي فلسفه

دکتر علي کرباسي زاده اصفهاني

تحليل‌گر ارشد مرکز بررسي‌هاي استراتژيک رياست جمهوري

دکنري سياست‌گذاري عمومي

دکتر مسعود درودي

معاون هماهنگي و برنامه ريزي مرکز بررسي‌هاي استراتژيک رياست جمهوري

دکتري جامعه‌شناسي و آينده‌پژوهي

دکتر ابراهيم حاجياني  تعداد بازدید کنندگان :44071
©2016 Ferdowsi University of Mashhad.